Standarta informācijas veidlapa kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumiem

Standarta informācijas veidlapa kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumiem, ko ceļotājs noslēdz ar tūrisma operatoru elektroniski vai klātienē saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 26.06.2018. noteikumiem Nr. 380.

Jums piedāvātais tūrisma pakalpojumu kopums ir komplekss tūrisma pakalpojums Tūrisma likuma un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" izpratnē.

Jūs varēsiet izmantot visas Tūrisma likumā (https://m.likumi.lv/doc.php?id=50026) un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" minētās tiesības (https://m.likumi.lv/doc.php?id=300021), kas attiecas uz kompleksiem tūrisma pakalpojumiem.

SIA “IESPĒJU DARBNĪCA”, reģ. Nr. 44103045556, būs pilnībā atbildīgs par kompleksā tūrisma pakalpojuma pienācīgu sniegšanu kopumā.

Saskaņā ar tiesību aktu prasībām SIA “IESPĒJU DARBNĪCA”, reģ. Nr. 44103045556, ir nodrošinājums, lai gadījumā, ja tas savu likviditātes problēmu dēļ nepilnīgi izpilda vai neizpilda savas saistības, atlīdzinātu Jūsu maksājumus un, ja kompleksajā tūrisma pakalpojumā ir ietverts transports, – nodrošinātu Jūsu repatriāciju.

Plašāka informācija par Tūrisma likumā (https://m.likumi.lv/doc.php?id=50026) un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" paredzētajām pamattiesībām (https://m.likumi.lv/doc.php?id=300021).

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.