Kā rezervēt vietas ceļojumam

  • Atveriet ceļojuma programmu, kurai vēlaties rezervēt vietas.
  • Programmas augšdaļā spiediet uz pogas Ielikt grozā tik reižu, cik vietu vēlaties rezervēt.
  • Labajā malā parādīsies  Jūsu pasūtījuma grozs. Pārbaudiet vai tur ir jums nepieciešamais vietu skaits un spiediet uz pogas Pasūtīt
  • Aizpildiet informācijas laukus. Norādiet informāciju par sevi (līgumslēdzēju) un visu ceļotāju - vārdus, uzvārdus un personas kodus.
  • Pārbaudiet informāciju un spiediet uz pogas Pirkt
  • E-pastā saņemsiet rēķinu par kopējo summu. Apmaksas kārtība norādīta mūsu mājas lapā pie ceļojuma programmas.
  • Pēc pasūtījuma apstrādes uz Jūsu e-pasta nosūtīsim apstiprinājumu par vietu rezervāciju un līgumu.
  • Vietu rezervācija būs spēkā, kad būsim reģistrējuši jūsu avansa maksājumu par ceļojumu un nosūtījuši Jums apstiprinājuma e-pastu par vietu rezervāciju.