Tagad ceļojumu vari iegādāties droši, nesatraucoties, ka zaudēsi iemaksāto naudu, piemēram, tāpēc, ka pirms ceļojuma Covid tests izrādīsies pozitīvs vai ja būsi bijusi/is kontaktpersona ar Covid-19 inficētam cilvēkam.

AKCIJAS NOTEIKUMI

AKCIJAS PERIODS

 • No 2021.gada 12.septembra līdz 2021.gada 15.oktobrim
 • Ieskaitot akcijas sākuma un beigu dienas datumus

AKCIJAS ORGANIZATORS

 • SIA "IESPĒJU DARBNĪCA" struktūrvienība "Ceļojumu sajūtu aģentūra "TravelBiiz"". Reģistrācijas numurs: 44103045556
 • Atbildīgā persona: Sandis Čemme, tel. +371 29289210, e-pasta adrese: [email protected]

AKCIJAS DALĪBNIEKI

 • Ikviena pilngadīga persona, kura, akcijas periodā, vietnē www.travelbiiz.com rezervē un pilnībā apmaksā jebkuru ceļojumu ar galamērķi ārpus Latvijas teritorijas.
 • Apdrošinātas tiek visas personas, kuru vārdā klients rezervējis un apmaksājis ceļojumu.

INFORMĀCIJA PAR POLISI

POLISES SAGATAVOŠANA UN IZSNIEGŠANA

 • Tūroperators sagatavo apdrošināšanas polisi atbilstoši klienta norādītajiem personu datiem.
 • Polise tiek sagatavota 24 stundu laikā kopš brīža, kad klients ir apmaksājis pilnu līguma summu un nauda ir ienākusi tūroperatora bankas kontā, un nosūtīta to uz klienta norādīto e-pasta adresi.

APDROŠINĀMIE RISKI, LIMITI UN PAŠA RISKS VIENAI PERSONAI ZELTA (GOLD) POLISEI
 • Medicīniskie izdevumi (apdrošinājuma summa: 100000,00 EUR; paša risks: 0,00 EUR)  
 • Repatriācija nāves gadījumā (apdrošinājuma summa: 12000,00 EUR; paša risks: 0,00 EUR)  
 • Slimnieka repatriācija (apdrošinājuma summa: 25000,00 EUR; paša risks: 0,00 EUR)  
 • Apbedīšanas izdevumi ārzemēs (apdrošinājuma summa: 1500,00 EUR; paša risks: 0,00 EUR) 
 • Medicīniskā transporta izdevumi (apdrošinājuma summa: 10000,00 EUR; paša risks: 0,00 EUR)  
 • Medicīnisko palīglīdzekļu iegāde (apdrošinājuma summa: 130,00 EUR; paša risks: 0,00 EUR) 
 • Zobārstniecības izdevumi (apdrošinājuma summa: 200,00 EUR; paša risks: 0,00 EUR)
 • Sagaidīšanas organizēšana Mītnes zemē (apdrošinājuma summa: 150,00 EUR; paša risks: 0,00 EUR)    
 • Transporta un uzturēšanās izdevumi vienam radiniekam (apdrošinājuma summa: 2000,00 EUR; paša risks: 0,00 EUR)  
 • Nelaimes gadījuma izraisīta nāve (apdrošinājuma summa: 15000,00 EUR; paša risks: 0,00 EUR)  
 • Nelaimes gadījuma izraisīta paliekoša invaliditāte (apdrošinājuma summa: 25000,00 EUR; paša risks: 0,00 EUR)  
 • Pases apdrošināšana (apdrošinājuma summa: 150,00 EUR; paša risks: 0,00 EUR)  
 • Informatīvā palīdzība (apdrošinājuma summa: 40,00 EUR; paša risks: 0,00 EUR)  
 • Ceļojuma atcelšana (apdrošinājuma summa: 1000,00 EUR; paša risks: 50,00 EUR) 
 • Bagāžas nozaudēšana (apdrošinājuma summa: 850,00 EUR; paša risks: 50,00 EUR) 
 • Bagāžas sabojāšana (apdrošinājuma summa: 500,00 EUR; paša risks: 50,00 EUR) 
 • Bagāžas aizkavēšanās (apdrošinājuma summa: 500,00 EUR; paša risks: 00,00 EUR) 
 • Sporta inventāra nozaudēšana (apdrošinājuma summa: 750,00 EUR; paša risks: 50,00 EUR) 
 • Ceļojuma pārtraukšana (apdrošinājuma summa: 1000,00 EUR; paša risks: 50,00 EUR)
 • Avioreisu nesakritība (apdrošinājuma summa: 200,00 EUR; paša risks: 50,00 EUR)
 • Civiltiesiskā atbildība (apdrošinājuma summa: 20000,00 EUR; paša risks: 150,00 EUR)
 • Brauciena aizkavēšanās (apdrošinājuma summa: 150,00 EUR; paša risks: 0,00 EUR)

RISKA "COVID-19 APDROŠINĀŠANA" NOTEIKUMI ZELTA (GOLD) PROGRAMMAI

1. Ja apdrošināšanas aizsardzībā ir ietverts risks “Covid-19 apdrošināšana”, pretēji Ceļojumu apdrošināšanas noteikumu Nr.42.03. punktā 5.1.13. noteiktajam, apdrošināšanas aizsardzība attiecībā uz apdrošinātajiem riskiem “Medicīniskie izdevumi”, “Medicīniskā transporta izdevumi”, “Transporta un uzturēšanās izdevumi vienam radiniekam”, “Repatriācija nāves gadījumā”, “Slimnieka repatriācija”, “Ceļojuma atcelšana”, “Ceļojuma pārtraukšana”, “Sagaidīšanas organizēšana mītnes zemē” un “Apbedīšanas izdevumi ārzemēs”, ja tie ir iekļauti apdrošināšanas programmā, ievērojot riska “Covid- 19 apdrošināšana” noteikumus, ir spēkā arī gadījumā, ja apdrošinātā persona ir inficējusies ar vīrusu SARS-CoV-2 (COVID-19).

1.1. Ja kāds no apdrošinātajiem riskiem ir iestājies cēloņsakarīgi ar Covid-19 slimību, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta, nepārsniedzot limitus un apdrošinājuma summas, kas katram no apdrošinātajiem riskiem ir norādīti apdrošināšanas programmā, ievērojot riska “Covid-19 apdrošināšana” apakšlimitus.

Apdrošinātā riska “Covid-19 apdrošināšana” noteikumi

1. Apdrošināšanas atlīdzība riska “Medicīniskie izdevumi” iestāšanās gadījumā tiek izmaksāta tikai tad, ja nepieciešamo ārstēšanu nesedz attiecīgā valsts, EVAK karte vai kāda cita organizācija (piem. aviokompānija, viesnīca u.c.).

2. Apdrošināšanas atlīdzība riska “Ceļojuma atcelšana” iestāšanās gadījumā tiek izmaksāta gadījumos, kad:

 • saistībā ar pozitīvu Covid-19 testu apdrošinātajai personai tiek atteikta iekāpšana transportlīdzeklī, ar kuru bija paredzēts doties ceļojumā, izbraucot no Latvijas Republikas (lidmašīna, prāmis vai autobuss);
 • Covid-19 slimības dēļ apdrošinātajai personai tiek noteikta izolācija (t.sk. arī kā kontaktpersonai) ar nosacījumu, ka Covid 19 slimības ārstēšanās vai izolācijas ilgums pilnībā vai daļēji pārklājas ar apdrošināšanas periodu;
 • apdrošinātajai personai ir Covid-19 slimībai raksturīgie simptomi (piem. sauss klepus, paaugstināta temperatūra u.c.) un apdrošinātā persona šī iemesla dēļ netiek ielaista lidmašīnā, prāmī vai autobusā, vai arī, šī iemesla dēļ, apdrošinātajai personai tiek liegta iebraukšana valstī.

2.1. Neskatoties uz 2.punktā norādīto, apdrošināšanas aizsardzība attiecībā uz risku “Ceļojuma atcelšana” ir spēkā tikai ar nosacījumu, ja apdrošināšanas līgums ir noslēgts vismaz 120 stundas pirms paredzētā ceļojuma sākuma un Covid 19 tests ir veikts ne ātrāk kā 72 stundas pēc apdrošināšanas līguma noslēgšanas.

3. Riska “Ceļojuma pārtraukšana” ietvaros, ievērojot zemāk norādīto, tiek apmaksāti papildus izdevumi par uzturēšanos karantīnā viesnīcā, atrodoties ārzemēs, (80 EUR dienā) un transporta izdevumi (ekonomiskās klases biļete), lai atgrieztos Latvijas Republikā pēc karantīnas beigām, ja tas nav iespējams ar jau iegādāto biļeti.

 • Izdevumi tiek atlīdzināti gadījumā, ja apdrošinātajai personai tiek noteikta karantīna saistībā ar pozitīvu Covid-19 testu, bet ārstēšanās slimnīcā šai personai nav nepieciešama.
 • Izdevumi tiek atlīdzināti gadījumā, ja apdrošinātajai personai pēc kontakta ar Covid-19 inficētu personu tiek noteikta obligāta karantīna.
 • Apdrošinātājs apmaksā uzturēšanos karantīnā viesnīcā kopumā ne vairāk kā 10 dienas.

3.1. Neskatoties uz 3.punktā norādīto, izdevumi par uzturēšanos viesnīcā netiek apmaksāti gadījumos, ja viesnīca jau ir bijusi apmaksāta ceļojuma ietvaros un papildus izdevumi par viesnīcā pavadītajām dienām apdrošinātajai personai nav radušies.

3.2. Neskatoties uz 3.punktā norādīto, apdrošināšanas aizsardzība attiecībā uz risku “Ceļojuma pārtraukšana” ir spēkā tikai ar nosacījumu, ka apdrošināšanas līgums ir noslēgts vismaz 72 stundas pirms paredzētā ceļojuma sākuma.

4. Apdrošināšanas līguma ietvaros netiek apmaksāti nekādi izdevumi, kas ir saistīti ar:

SARS-CoV-2 (Covid 19) testiem un to veikšanu;

profilaktiskās karantīnas ievērošanu pirms personai ir atļauta brīva pārvietošanās pa ceļojuma valsts teritoriju vai mītnes zemi;

SARS-CoV-2 (Covid 19) vīrusu, izņemot tos, kas ir minēti šīs ceļojumu apdrošināšanas polises piezīmēs/īpašajos nosacījumos.

5. Riska “Covid-19 apdrošināšana” apdrošināšanas aizsardzība nav spēkā, ja:

5.1. apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī apdrošinātā persona atrodas ārpus Latvijas Republikas;

5.2. apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī apdrošinātā persona atrodas karantīnā vai izolācijā;

5.3. apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī apdrošinātajai personai ir diagnosticēts SARS- CoV-2 vīruss vai apdrošinātajai personai ir šim vīrusam raksturīgie simptomi;

5.4. apdrošināšanas periods ir ilgāks kā 60 dienas. Šis izņēmums neattiecas uz apdrošinātajām personām, kurām ir derīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un tikai attiecīgā sertifikāta derīguma laikā;

5.5. nav ievēroti attiecīgajā valstī noteiktie ieceļošanas ierobežojumi, kas publicēti Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājas lapā.

6. Apdrošināšanas līguma ietvaros, gadījumos, kad ceļojuma teritorija ir ASV, Kanāda, Austrālija vai Jaunzēlande, riska “Covid-19 apdrošināšana” apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā tikai Covid-19 vakcinācijas sertifikāta vai pārslimošanas sertifikāta derīguma laikā. Kopējā apdrošināšanas atlīdzība par visiem izdevumiem kopā, kas atlīdzināmi riska “Covid- 19 apdrošināšana” ietvaros ir ne vairāk kā 40 000 EUR.

7. Izmaksājot apdrošināšanas atlīdzību risku “Medicīniskie izdevumi”, “Medicīniskā transporta izdevumi”, “Transporta un uzturēšanās izdevumi vienam radiniekam”, “Repatriācija nāves gadījumā” un “Slimnieka repatriācija” iestāšanās gadījumā personai, kurai nav tiesību saņemt Latvijas Republikā izdotu EVAK karti, par vienu vai vairākiem šajā punktā minētajiem apdrošinātajiem riskiem, atlīdzība nevar pārsniegt EUR 14 000 visā līguma darbības laikā.