Kompleksa tūrisma pakalpojuma līguma apstiprināšanas forma

Līgumu var apstiprināt viesnīgi persona, kura ir līgumslēdzējs (klients).

Apstiprinot līgumu līgumslēdzējs apliecina:

a) vēlas veikt Pasūtījumu vai iegādāties Rezervāciju saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un brauciena programmu. 

b) izprot un ir pilnībā iepazinies gan ar šī Līguma noteikumiem, gan ar brauciena programmu.c) brīvas gribas vadīts piekrīt Līguma noteikumiem un brauciena programmai un atzīst tos par sev saistošiem.

d) ir tiesībspējīgs un rīcībspējīgs, kā arī neatrodas alkoholisko, narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē. 


0
www.travelbiiz.com / www.celoarsajutam.lv / tel.: +371 66907474 / e-pasts: [email protected] / Birojs: Rīgas ielā 53, Cēsīs
Materiālu izmantošana no vietnes ir aizliegta bez rakstiskas atļaujas.
SIA "IESPĒJU DARBNĪCA" 2018. ©

 .