Kompleksa tūrisma pakalpojuma līguma apstiprināšanas forma

Līgumu var apstiprināt vienīgi persona, kura ir līgumslēdzējs (klients).

Apstiprinot līgumu līgumslēdzējs apliecina:

1) vēlas veikt rezervāciju saskaņā ar līguma noteikumiem un ceļojuma programmu. 

2) izprot un ir pilnībā iepazinies gan ar līguma noteikumiem, gan ar ceļojuma programmu.

3) brīvas gribas vadīts piekrīt līguma noteikumiem un brauciena programmai un atzīst tos par sev saistošiem.

4) ir tiesībspējīgs un rīcībspējīgs, kā arī neatrodas alkoholisko, narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē. 

Ja Jums nepieciešama palīdzība līguma apstiprināšanā - zvaniet 29289210 (Sandis).


Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.