Ceļojumu sajūtu aģentūras "Travel Biiz" DRAUGA KARTE

Esam priecīgi, ka šogad ikvienam mūsu klientam dāvinām Ceļojumu sajūtu aģentūras „Travel Biiz” Drauga karti. Dodoties ekskursijās un krājot zīmogus, iespēja saņemt atlaidi jau otrajai ekskursijai, kā arī nākotnē lieliskus piedāvājumus no mūsu partneriem.

 

Ceļojumu sajūtu aģentūras “Travel Biiz” Drauga kartes lietošanas noteikumi Nr. 01032016

1.  Definīcijas

1.1.   Drauga karte – Aģentūras izdota klientu lojalitātes karte ar individuālu numuru, kas tiek izmantota veikto pirkumu uzskaitei, krājot zīmogus. Tā nodrošina klientam dalību Aģentūras piedāvātajā lojalitātes programmā (speciālie pie­dāvājumi, atlaides precēm vai pakalpojumiem vai citas priekšrocības). Drauga kartes maketa paraugs – Pielikums Nr. 1.

1.2.   Klients – fiziska persona, kuras lietošanā ir DRAUGA KARTE.

1.3.   Aģentūra – SIA “IESPĒJU DARBNĪCA” Reģ. Nr. 44103045556 struktūrvienība Ceļojumu sajūtu aģentūra “Travel Biiz”.

1.4.   Sadarbības partneris – persona, kas noslēgusi līgumu ar Aģentūru par sadarbību Ceļojumu sajūtu aģentūras “Travel Biiz” Drauga kartes programmā ar priekšrocību piedāvāšanu Klientiem Drauga kartes programmas ietvaros.

1.5.   Zīmogs – sarkanīgas nokrāsas spiedogs ar tekstu “Travel Biiz”, kas tiek secīgi iespiests Drauga kartes zīmogu lodziņos no 1. līdz 8.

1.6.   Priekšrocība – atlaide, dāvaniņa, īpašais piedāvājums vai priekšrocība, ko aģentūra vai sadarbības partneris piedāvā Klientam – Drauga kartes īpašniekam.

2. Drauga kartes saņemšanas kārtība un zīmogu krāšana

2.1.   Drauga karti pēc brīvas izvēles var saņemt katra fiziska persona, kas dodas kādā no Aģentūras organizētajām ekskursijām laika posmā no 2016. gada 1. marta līdz 2017. gada 31. decembrim.

2.2.   Drauga karti Klientam ekskursijas laikā izsniedz Aģentūras tūristu grupu vadītājs.

2.3.   Par katru Aģentūras organizētu ekskursiju, kurā klients dodas, viņa Drauga kartē tiek iespiests viens zīmogs.

2.4.   Zīmogu Drauga kartē ekskursijas dienā iespiež grupas vadītājs.

2.5.   Zīmogi Drauga kartē tiek iespiesti secīgi no 1. līdz 8. zīmogam, kā norāda numerācija Drauga kartē.

3.  Drauga kartes priekšrocības

Sakrāto Zīmogu skaits

Priekšrocība

Noteikumi

Informācija

1

Saņemiet “Travel Biiz" Drauga karti bezmaksas

Ceļojumu sajūtu aģentūras “Travel Biiz”

Drauga kartes noteikumi Nr. 01032016

Telefons: +371 29125261 www.travelbiiz.com

2

Aģentūras organizēta vienas dienas ekskursija ar 5 % atlaidi

Drauga kartes īpašnieks ar atlaidi var rezervēt vietu vienai personai "Travel Biiz" organizētājā vienas dienas ekskursijā. Atlaide pieejama ekskursijām par pilnu cenu.           

Telefons: +371 29125261 www.travelbiiz.com

3

15% atlaide visai kosmētikai skaistumkopšanas veikalā

"GS Studio”

Priekšrocība nav spēkā preci iegādājoties “GS Studio” interneta veikalā.

Adrese: Izstādes iela 1 (2. stāvā), Cēsis, Cēsu novads

Telefons: +371 26513647

www.gsstudio.lv

4

Aģentūras organizēta vienas dienas ekskursija ar 25 % atlaidi

Drauga kartes īpašnieks ar atlaidi var rezervēt vietu vienai personai "Travel Biiz" organizētājā vienas dienas ekskursijā. Atlaide pieejama ekskursijām par pilnu cenu.          

Telefons: +371 29125261 www.travelbiiz.com

5

Pārsteiguma dāvana no “Travel  Biiz”

Dāvanu saņemsiet ekskursijas laikā.

Telefons: +371 29125261 www.travelbiiz.com

6

Bezmaksas foto sesija pie profesionālas fotogrāfes studijā "Carina foto"

Saņemsiet desmit apstrādātas fotogrāfijas.

Foto sesija notiek studijā Cēsīs.

Iepriekšēja pieteikšanās obligāta!

Adrese: Gaujas iela 56-1, Cēsis

Telefons: +371 29382859

www.carinafoto.lv

7

Dāvana, apmeklējot “Veselības laboratoriju”

Dāvana Drauga kartes īpašniekam.

Adrese: Kalna iela 5, Līvi, Amatas novads

Telefons: +371 26567007

www.veselibaslaboratorija.lv

8

Vienas dienas ekskursija ar 50 % atlaidi

Drauga kartes īpašnieks ar atlaidi var rezervēt vietu vienai personai "Travel Biiz" organizētājā vienas dienas ekskursijā. Atlaide pieejama ekskursijām par pilnu cenu.

Telefons: +371 29125261 www.travelbiiz.com

4. Priekšrocību izmantošana

4.1. Klients, kurš ir Drauga kartes īpašnieks, sakrājot nepieciešamo zīmogu skaitu, var izmantot Drauga kartē norādīto atlaidi vai priekšrocību.

4.2. Katru atlaidi vai priekšrocību Drauga kartes īpašnieks var izmantot vienu reizi Drauga kartes derīguma termiņa ietvaros.

4.3. Ja nākamajā pirkumā klients ir sakrājis 2, 4 vai 8 zīmogus un vēlas izmantot atlaidi, Aģentūras organizētu ekskursiju iegādājoties internetā, tad, noformējot pasūtījumu sadaļā “Papildus informācija” jānorāda sakrāto Zīmogu skaits un Drauga kartes numurs.

4.4. Pēc attiecīgās Priekšrocības izmantošanas, Aģentūra vai Sadarbības partneris krusteniski (x) pārsvītro zīmoga lauciņu, kurā attiecīgā Priekšrocība norādīta. Tas norāda, ka Priekšrocība ir izmantota un otrreiz to izmantot nav iespējams.

5.  Personas datu aizsardzība.

5.1. Aģentūra respektē Klienta privātumu un garantē Aģentūras rīcībā esošo datu konfidencialitāti.

5.2. Klienta personas dati tiek glabāti un lietoti atbilstoši Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likuma un citu Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

5.3. Aģentūra nodrošina visus ar personu datu aizsardzību saistītos pasākumus, pasargājot tos no izplatīšanas trešajām personām un citām nelikumīgām darbībām.

5.4. Sabiedrība patur tiesības izmantot Klienta sniegtos personas datus un sistēmā reģistrēto pirkumu informāciju sekojošiem mērķiem:

5.4.1. Klientu identifikācijai.

5.4.2. Pārdošanas statistikas veidošanai.

5.4.3. Klienta informēšanai par lojalitātes programmas saistītām aktivitātēm, piedāvājumiem un jaunumiem.

6. Citi noteikumi

6.1. Drauga kartes nozaudēšanas gadījumā, klients vienu reizi var saņemt jaunu Drauga karti. Šādā gadījumā iepriekš sakrāto zīmogu skaits netiek atjaunots. Zīmogi jāsāk krāt no jauna.

6.2. Zīmogi netiek piešķirti Aģentūrā iegādājoties citu tūrisma aģentūru un tūroperatoru ceļojumus vai apdrošināšanas polises.

6.3. Pretenzijas saistībā ar Drauga karti Klientam jāiesniedz rakstveidā, adresējot tās: SIA „IESPĒJU DARBNĪCA” Rīgas iela 53, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101. Iesniegtā pretenzija tiks izskatīta 30 dienu laikā.

6.4. Aģentūra patur tiesības jebkurā laikā atcelt vai izbeigt Drauga kartes programmas darbību Klientu par to iepriekš nebrīdinot.

6.5. Aģentūra patur tiesības mainīt vai papildināt dalības noteikumus, priekšrocības un balvas.

6.6. Saņemot un izmantojot Drauga karti, Klients piekrīt Ceļojumu sajūtu aģentūras “Travel Biiz” Drauga kartes noteikumiem un norādījumiem par priekšrocībām.

Pielikums Nr. 1

Drauga kartes paraugs

  


0
www.travelbiiz.com / www.celoarsajutam.lv / tel.: +371 66907474 / e-pasts: info@travelbiiz.com / Birojs: Rīgas ielā 53, Cēsīs
Materiālu izmantošana no vietnes ir aizliegta bez rakstiskas atļaujas.
SIA "IESPĒJU DARBNĪCA" 2018. ©

 .